Eksāmens informātikā

2012./2013. mācību gads

Teorijas tests  Praktiskā daļa  Darba mapes

Eksāmenu kārtoja 18 skolēni: 10 no Kalnciema vidusskolas, 5 no Ozolniekiem un 2 no Elejas. Četri pārstāvēja 11. klasi, bet viens - neklātienes izglītības programmu.

Pirmo reizi ieskaišu un eksāmenu vēsturē nebija tekstapstrādes moduļa. Lielākā satura daļa saturēja 10. klases vielu. Izklājlapu moduļa uzdevumi bija oriģināli, un attiecās uz krāsu teoriju. Nepietiekamas zināšanas tika parādītas 15% jautājumu. Tālāk daži piemēri.

Teorijas testā (VAK 0,11-0,22)

4. Cik daudz atmiņas aizņem viena rakstzīme UNICODE kodējumā?
11. Kas ir programmatūras licence?
14. Kas ir globālais tīmeklis?
36. Kas nosaka tīmekļa lappuses atveidojumu pārlūkprogrammas logā? (HTML,WWW, HTTP, URL)

Izklājlapās (VAK 0-0,11)

24. Apgabala A1;C1:E1;A13;C13:E13 datus attēlot sektoru diagrammā.
28.-30. Sastādīt formulas pēc izteiksmes ar kolonnu datiem, piemēram, ciāna = (0,89-sarkana)/0,89;
zila = 255 - MIN(1, dzeltena + melna) × 255.

Datubāzēs (VAK 0,17)

22. Vaicājumā pievienot kritēriju tā, lai tiktu atlasīti ieraksti, kuros sportistes uzvārds sākas ar burtu B.

Teorijas tests 4. modulis, izklājlapas 5. modulis, datubāzes 6. modulis, prezentācijas Kopā

Balles

0,62 0,59 0,79 0,92 0,72 7,44

Kopējo rezultātu pazemināja izklājlapu modulis, jo prasīja izveidot pārāk daudz netipisku krāsu aprēķinu formulu.


2011./2012. mācību gads

Teorijas tests  Praktiskā daļa  Darba mapes

Pieci skolēni no Ozolnieku un pa vienam no Elejas un Kalnciema vidusskolām vidēji sasniedza tabulā redzamos rezultātus. Individuāli iegūtie vērtējumi bija 6-10 balles.

Teorijas tests 3. modulis, tekstapstrāde 4. modulis, izklājlapas 5. modulis, datubāzes Kopā

Balles

0,66 0,82 0,82 0,79 0,77 7,86

Eksāmenu veidoja 36 jautājumu tests un 32 punktu praktiskie moduļi – tekstapstrāde, izklājlapas un datubāzes. Vērtējumam „izcili” pietika ar 123 punktiem no 132. Tā kā patiesi grūtu uzdevumu nebija, punktus varēja zaudēt neuzmanības vai nenopietnas gatavošanās dēļ. Teorijas jautājums „Datni Atskaite.doc pārsauca par Atskaite.bmp. Kurš apgalvojums ir patiess?” bija strīdīgs, jo pareiza skaitījās tikai pirmā atbilde:

- datni Atskaite.bmp varēs rediģēt ar tekstapstrādes lietotni;

- datni Atskaite.bmp nevarēs atvērt.

Veicot norādīto pārsaukšanu, izmainās ikona. Operētājsistēma to mēģina atvērt kā attēla datni, kas nav iespējams.

Tekstapstrādes daļa, izņemot Mail Merge, bija pamatskolas līmenī, un prasīja vien saprast latvisko terminoloģiju. Turpmāk uzdevumos nevajadzētu ietvert Wingdings fontu, jo atvērtā pirmkoda programmatūrā tāda nav.

Izklājlapās neērtības varēja sagādāt virsrakstu atkārtošana lapās, izdrukas mērogošana, absolūtā adresācija un IF funkcija, ja šie jautājumi kopš 10. klases vairs nav tikuši „cilāti”.

Tā kā datubāzu modulim pērn valstī bija labs izpildes procents, šogad grūtība un apjoms bija lielāki. Daudz uzdevumu bija vaicājumos, arī tādu, kuros jālieto loģiskās funkcijas un jāizgūst dati pēc norādītā sākuma burta.


2010./2011. mācību gads

Teorijas tests ar 2 pielāgotiem bilžu jautājumiem

Praktiskā daļa dokumenta formātā un darba mapes

Pirmo eksāmenu informātikā par 105 stundu kursu Jelgavas un Ozolnieku novados kārtoja 7 skolēni.

Teorijas tests 3. modulis, tekstapstrāde 4. modulis, izklājlapas 5. modulis, datubāzes Kopā

Balles

0,67 0,77 0,63 0,67 0,69 6,57

Pēc formas un grūtības eksāmens līdzinājās pēdējo gadu valsts ieskaitēm. Jaunums bija 5.modulis un iespēja neizmantot tikai Microsoft lietotnes. Analizējot saturu, jāsecina:

Testā daudz atkārtojās pamainīti iepriekšējo gadu jautājumi, bet bija arī oriģināli un laikam atbilstoši. Šoreiz atbildes varēja noteikt viennozīmīgi, un to darba materiālos nemaz nebija. Agrāko jēdzienu slīds un tastatūra vietā bija slaids un klaviatūra. Divi no trim prezentāciju jautājumiem ietvēra nebūtiskus sarežģītus darba vides elementu nosaukumus.

Word uzdevumi bija tādi paši kā ieskaitēs. Skolēniem grūtības varēja sagādāt formātu kopēšana un Mail Merge. Bija prasīts no diviem vienādiem blakus esošiem In Line with text attēliem dzēst kreiso vai labo, ko nevarēja pārbaudīt. Internetā kopētajos tekstos visur Gaujas Nacionālais parks bija rakstīts ar mazo burtu.

Excel moduļa autors pelnījis uzslavu, jo atkal bija savādāka datubāze un interesanti ar dzīvi saistīti uzdevumi par autobusu kustības sarakstiem un biļešu cenām. Problēmas varēja radīt darbības ar skaitļiem laika formātā un izklājlapu drukāšanas iestatījumu pielietošana. Vajadzēja izmantot arī jaukto adresāciju aprēķinos starp darblapām un IF funkciju. Šis modulis neprasīja matemātikas pārzināšanu augstā līmenī.

Access uzdevumi saturiski atkārtoja VISC mājas lapā doto paraugu, un nebija sarežģīti vai laikietilpīgi.